Privacyverklaring

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken je in deze privacyverklaring helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van websites en gerelateerde diensten die Marco Honkoop NLP coaching & training aanbiedt, dan kun je persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die jij, of jouw bedrijf, direct met ons deelt.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals aan de Belastingdienst). Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Marco Honkoop NLP coaching & training blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Marco Honkoop NLP coaching & training verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Betalingsgegevens
– Andere informatie die u vrijwillig besluit te delen met ons: social media accounts, login, feedback en meningen.

Doeleinden

Marco Honkoop coaching & training verwerkt bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– We analyseren jouw gedrag op de websites om daarmee de websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren (dit is geanonimiseerd)

Cookies

Wij willen je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden, daarom gebruikt Marco Honkoop NLP coaching & training alleen technische, functionele en analytische cookies op zijn websites die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Het is jouw recht om inzage te verkrijgen in je persoonsgegevens, deze te wijzigen of te verwijderen. Een verzoek hiervoor kun je indienen via het contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om een kopie van je identiteitsbewijs. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Het uitschrijven op de nieuwsbrief kun je doen middels de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen via het contactformulier.

Beveiliging persoonsgegevens

Marco Honkoop NLP coaching & training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.

 


 

Ga terug van Privacybeleid naar de Homepage