Dr. Richard Bandler

 

De bedenker van NLP Richard Bandler: "How much pleasure can you stand?", oftewel: Hoeveel plezier kan je verdragen?

NLP is in de jaren 70 bedacht door Richard Bandler en John Grinder. NLP is niet wetenschappelijk. Het is eigenlijk ontstaan als tegenreactie op de onkunde van psychologen om mensen te helpen zich beter te voelen.

En tot op heden is de reguliere hulpverlening nog steeds slecht in staat mensen te helpen. In tegenstelling tot de objectieve benadering van de reguliere wetenschap gaat NLP uit van een subjectieve benadering. NLP gaat uit van jouw eigen ervaring.

 

Hoe is NLP ontstaan?

Een zekere Gregory Bateson ontdekte in de jaren 50-60 in de VS dat enkele top therapeuten heel goede resultaten bereikten met hun cliënten. Bateson heeft toen opnamen laten maken van een aantal van deze therapeuten om te onderzoeken wat ze precies deden.

Enkele grote namen van deze therapeuten waren Fritz Perls (Gestalttherapie), Virginia Satir (Gezinstherapie) en Milton Erickson (Hypnotherapie).

Bandler was de student die deze opnamen mocht maken. Tijdens het beluisteren van de opnamen ontdekte Bandler overeenkomsten in de werkwijze van de verschillende therapeuten.

Hier is hij vervolgens met John Grinder aan de slag gegaan wat resulteerde in het boek "The Structure of Magic". Hierin wordt de structuur van de werkwijze van de therapeuten beschreven waarmee ze heel goede resultaten bij cliënten bereikten.

Bandler en Grinder zijn op een gegeven moment uit elkaar gegaan en vertegenwoordigen allebei een andere stroming binnen de NLP.

De stroming die ik aanhang is die van Bandler. Bandler heeft naar mijn mening namelijk het meest beste deel toegevoegd. Op deze manier is NLP heel praktisch en makkelijk geworden. Daarentegen maakt de Grinder stroming NLP alleen maar ingewikkelder.

 

NLP wordt continu gemoderniseerd door Richard Bandler

In de loop der jaren heeft Richard Bandler NLP gemoderniseerd waardoor het praktischer en makkelijker is geworden.

Een goed voorbeeld hiervan is de techniek waarmee je een fobie oplost. In de jaren 70 was het mogelijk met NLP een fobie te laten verdwijnen in 30 minuten. Tegenwoordig kan een NLP'er dit binnen 5 minuten.

NLP is dus continu in ontwikkeling en gaat uit van effectiviteit. Daardoor zijn ook een aantal fouten zoals "modelleren" en de "six-step reframing" eruit gehaald.

Voorbeelden van de modernisering van NLP zijn Design Human Engineering (DHE) en Neuro Hypnotic Repatterning (NHR). NHR gaat over hoe je hypnotherapie kunt gebruiken om snel positieve veranderingen te realiseren.

DHE gaat over hoe je totaal nieuwe ervaringen kunt maken om te zorgen dat je leven effectiever en makkelijk wordt en daarnaast ook mooi en leuk.

Zo heb ik de DHE training gevolgd bij Richard in Florida. Hier heb ik geleerd om via een zelfbedacht control-panel in je hoofd de gevoelens die je hebt, de beelden die je maakt en de geluiden die je hoort in je hoofd te veranderen zodat ze voor jou prettig aanvoelen.

Op deze manier heb ik zelfs gevoelens ervaren die ik nog nooit heb gehad. Heel wonderbaarlijk.

Op de certificaten die ik heb behaald via The Society of NLP van Bandler staat altijd zijn eigen logo zoals hier afgebeeld. Op deze manier weet je dat je hebt te maken met de echte NLP zoals door Bandler bedoeld.

 

NLP doe je!

NLP is een werkwoord. NLP doe je. Het beste om een activiteit te leren is door het in praktijk te brengen. Dit doe je het beste door live coaching en/of training. Op deze manier train je het beste je brein om zich goed te voelen.

Een boek is goed, een cd beter, en een dvd nog beter en het beste is een coaching of training waar jezelf live bij bent. Op deze manier leer je NLP het best.

Door NLP vervolgens daadwerkelijk in de praktijk te brengen train je je brein om zich automatisch goed te voelen. Klik hier als jezelf een training van Richard mee wilt maken en andere produkten (Er wordt een nieuw venster geopend die je naar de site van Richard Bandler brengt).

 

 


 

Ga terug van Dr. Richard Bandler naar Wat is NLP ?

Ga terug van Dr. Richard Bandler naar de Homepage