VAKOG: De 5 Zintuigen

 

Verander de eigenschappen van zien, horen, voelen, ruiken en proeven (VAKOG), en je voelt je weer beter.

Ons brein werkt op basis van de 5 zintuigen, ook wel afgekort tot VAKOG (Visueel=zien, Auditief=horen, Kinesthetisch=voelen, Olfactoir=ruiken, Gustatoir=proeven). Alle informatie komt bij ons binnen via de 5 zintuigen.

Op deze pagina kom je enkele malen NLP jargon tegen omdat het handig is voor de duidelijkheid. Na het lezen mag je deze jargon meteen weer vergeten.

Wanneer jij wilt weten hoe je jouw brein optimaal kunt gebruiken om meer in je kracht te komen staan, optimaal leren communiceren en beter omgaan met andere mensen, klik dan hier of meld je direct aan voor een verkennend gesprek voor de NLP Practitioner opleiding om te bespreken wat NLP allemaal voor jou kan betekenen.

 

Representational systems (vakog): zien, horen, voelen, ruiken en proeven

In NLP land worden zintuigen ook wel modaliteiten of representational systems (representatiesystemen) genoemd. Alle menselijke ervaringen zijn uit te drukken in deze modaliteiten.

Als mensen betekenis gaan geven aan informatie die binnenkomt via de 5 zintuigen dan wordt deze betekenis gevormd door bepaalde eigenschappen van deze 5 modaliteiten.

Eenvoudiger gezegd, een betekenis wordt gevormd door eigenschappen van beelden, geluiden, gevoelens, geuren en smaken.

Een voorbeeld: we nemen het zintuig of modaliteit horen (geluiden). Eigenschappen van geluiden kunnen zijn: hard/zacht, lage/hoge toon enz.. Op deze manier geven we betekenis aan geluiden (bijv. een harde hoge toon). Deze eigenschappen worden ook wel submodaliteiten genoemd.

 

NLP technieken werken met de zintuigen

Voor de meeste mensen zijn geuren en smaken vaag. Dat wil zeggen dat deze 2 zintuigen het moeilijkste bewust zijn te maken. Vandaar dat de NLP technieken ook werken met beelden, geluiden en gevoelens. Deze 3 zintuigen zijn namelijk makkelijk bewust te maken.

Als je bijvoorbeeld een herinnering ophaalt dan ervaar je meestal bewust weer de beelden, geluiden en gevoelens en meestal niet meer de geuren en smaken.

Van de 3 voor NLP belangrijkste zintuigen zien, horen en voelen ben je er in 1 heel goed, in 1 heel slecht en in 1 gemiddeld. Vandaar dat sommige mensen het moeilijker vinden iets te voelen en dat ander mensen dit weer makkelijker vinden.

Belangrijk is om te realiseren dat je in je onbewuste alle 5 zintuigen ( VAKOG ) even goed gebruikt. Bewust gebruik je de een beter dan de ander.

Dit betekent dat als je iets ziet je onbewustzijn ook meteen opslaat wat je voelt, hoort, ruikt en proeft. Alleen als je het beeld weer terug wilt halen wat je hebt gezien, en je bent slecht in voelen, dan is je onbewuste slecht in staat om het gevoel naar je bewustzijn te sturen.

Je bent dan wat minder goed getraind in het voelen, maar de informatie van het gevoel is er wel. Zo zijn andere mensen weer goed in visualiseren, het ophalen van beelden.

 

In welk zintuig ben jij het beste?

De mate waarin je in staat bent informatie naar boven te halen is afhankelijk van hoe goed je in de verschillende zintuigen getraind bent.

Zoals gezegd zijn de meeste mensen het beste in 1 zintuig. Zelf ben ik het beste in inbeelden.

Naar mijn mening is het de bedoeling om goed te worden in alle zintuigen om je brein optimaal te trainen in zich goed voelen. Met NLP leer je dan ook hoe je je zintuigen beter kan trainen.

 

Wat heb je aan deze informatie?

Dat is het volgende. Met NLP zorg je ervoor dat de betekenis die jij aan een bepaalde gebeurtenis geeft, veranderen in een betekenis waarbij jij je goed voelt. De eigenschappen van de informatie die via de zintuigen binnen is gekomen wordt verandert.

Een voorbeeld: de gevoelsomdraaitechniek verandert van het zintuig "gevoel" de eigenschap "richting". Gevoelens bevinden zich namelijk altijd op een plek in je lichaam en dat gevoel heeft een bepaalde bewegingsrichting. Deze bewegingsrichting wordt omgedraaid waardoor een naar gevoel verdwijnt.

Zo kun je ook beelden (het zintuig "zien") die je ophaalt zwartwit maken of in kleur voorstellen. Dit zorgt ervoor dat de betekenis die je aan een bepaalde ervaring geeft verandert waardoor je je, als je het goed doet, beter gaat voelen.

Wat de NLP technieken dus doen is de eigenschappen van de zintuigen ( VAKOG ) veranderen. Oftewel de NLP technieken veranderen de betekenis van de informatie over een bepaalde gebeurtenis.

Wanneer jij ook de nodige veranderingen teweeg wil brengen en je weer goed voelen, meld je dan aan voor de NLP Cursus Online.

 

 


 

Ga terug van VAKOG: De 5 Zintuigen naar de NLP technieken

Ga terug van VAKOG: De 5 Zintuigen naar de Homepage