Privacybeleid

 

Bescherming persoonsgegevens

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van de nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie.

U kunt zich altijd gratis en eenvoudig afmelden of gegevens wijzigen door op de betreffende link te klikken onderaan elke e-mail die u van mij ontvangt.

Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van mijn dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Ik onderschrijf bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Ik gebruik de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en mij (bijvoorbeeld bij abonnementen en proefnummers);
  • Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
  • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van mijn dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van mijn website);
  • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Cookies en webbeacons
Deze website maakt gebruik van Google Adsense, een programma om advertenties weer te geven. Om de voortgang en het onderhoud van deze website te bekostigen, worden er verspreid over de pagina's advertenties getoond. Om deze advertenties af te stemmen op de persoonlijke voorkeuren van de bezoeker, wordt er door externe leveranciers, waaronder Google, gebruik gemaakt van cookies.

Soms worden webbeacons gebruikt om informatie te verzamelen als resultaat van de weergave van advertenties op de website.

Op sommige pagina's van www.nlp-voor-de-verandering.com worden advertenties getoond van derde partijen (bijvoorbeeld van Google Adsense). Sommige van deze adverteerders gebruiken technologie zoals cookies en webbeacons wanneer ze op deze site adverteren.

Hierdoor verzamelen deze sites ook informatie zoals je IP adres, je internet provider, je browser en soms of je flash geïnstalleerd hebt.Deze informatie kan bijvoorbeeld geburikt worden voor geografische targeting (bv vacatures in Rotterdam voor mensen uit Rotterdam) of bijvoorbeeld voor advertenties gebaseerd op de sites die je eerder hebt bezocht (bv kookreclames als je veel kooksites bezoekt).

DoubleClick DART cookies
Het is ook mogelijk dat er DART cookies gebruikt worden voor het laten zien van advertenties door Google DoubleClick. Deze cookies worden geplaatst als u een website bezoekt waarop gebruik wordt gemaakt van Google DoubleClick advertenties (waaronder sommige Google Adsense advertenties). Deze cookie wordt gebruikt om advertenties te tonen die bij de bezoekersvoorkeuren passen (interest based targeting).

De getoonde advertenties kunnen gerelateerd zijn aan de websites die u in het verleden heeft bezocht. Als u bijvoorbeeld sites heeft bezocht over muziekconcerten dan kan het best zijn dat u later advertenties voor muziekconcerten ziet terwijl u op een niet-gerelateerde website bent, bijvoorbeeld een voetbal website. DART gebruikt alleen informatie die niet te herleiden is naar persoonlijke informatie. Het houdt geen persoonlijke gegevens bij zoals naam, adres, banknummers, etc. Afmelden voor deze dienst is mogelijk via de volgende pagina:
http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx

Cookies uitzetten
Je kan er voor kiezen deze cookies uit te zetten in je eigen browser of bijvoorbeeld via een firewall. Dit kan invloed hebben op het gebruik van deze site en vooral op de interactie met een website. Dit kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je niet meer kan inloggen in forums of user accounts.

Ik selecteer mijn partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kan ik met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Indien ik persoonsgegevens verwerk ten einde u te interesseren voor mijn producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Ik zal deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan: contactpagina 

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u mijn website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

 


 

Ga terug van Privacybeleid naar de Homepage