Uitstekende Communicatie

 

Met NLP leer je de juiste communicatie te gebruiken om beter om te kunnen gaan met andere mensen.

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Naast grip krijgen op je eigen brein (Neuro) is communicatie (deels Linguïstisch) een ander belangrijk onderdeel van NLP.

Echter het tweede gaat niet zonder het eerste. Het is belangrijk je eerst goed te voelen en vervolgens goed te communiceren met anderen.

Als je grip hebt op je eigen emoties en je weet hoe je eigen brein werkt, dan heb je ook een goed idee hoe het brein van anderen werkt.

Die kennis leert je om beter te communiceren met andere mensen. Je weet dan namelijk wat de impact is die jouw woorden maken.

NLP wordt daarom veel in een communicatie training gebruikt. Alleen wordt het meestal niet vermeld.

In de NLP Practitioner Opleiding ontdek je zowel hoe jij je goed leert voelen als effectief communiceren.

 

Uitstekend communiceren met het NLP Communicatiemodel

NLP gaat er vanuit dat verschillende mensen verschillende betekenissen hebben voor hetzelfde woord. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het woord "boom". We weten dan allebei waar we het over hebben, namelijk een boom.

Alleen als ik aan jou vraag een boom te tekenen, dan ziet jouw boom er anders uit dan die van mij. Bij het woord "boom" heeft ieder weer een ander beeld, geluid en gevoel, waardoor de betekenis anders is.

Binnen NLP is er een communicatiemodel ontwikkeld om zo goed mogelijk met andere mensen te communiceren. Het model bestaat uit 2 vormen van communicatie:

  1. Meta-model: Communiceren op basis van precieze informatie.
  2. Milton-model: Communiceren op basis van de ander de ruimte laten om op basis van de eigen ervaringen van de ander een eigen betekenis te geven aan jouw woorden. 

Door dit model te leren en toe te passen ben je in staat tot effectieve communicatie waardoor je beter om kan gaan met jezelf en andere mensen. Op deze manier ben je beter in staat je doelen te bereiken met meer ontspanning en veel plezier.

 

Eerst je goed voelen, dan uitstekend communiceren

Mensen beïnvloeden elkaar zonder dat ze het door hebben. Vaak wordt dit toegeschreven aan non-verbale communicatie. Er zijn mensen die denken dat 80% van ons communiceren non-verbaal is. Dit is echter overschat.

Natuurlijk speelt binnen het communiceren lichaamshouding, taal en de toon van je stem een grote rol, maar er is namelijk iets anders aan de hand. Het gevoel moet namelijk kloppen.

Daarom is het belangrijk jezelf eerst leren goed voelen en de volgende stap is dan uitstekend communiceren met andere mensen.

 

Hoe belangrijk is feedback?

Feedback is een van de belangrijkste onderdelen van NLP. NLP heeft namelijk het uitgangspunt dat de reactie die je van de ander krijgt, het resultaat is van jouw communicatie (wat je zegt en doet).

Ook al bedoel je het nog zo goed, als je boodschap niet overkomt op de ander dan ligt dat aan jou. Als je dus wilt dat de ander begrijpt wat jij bedoelt dan zul je jouw boodschap zodanig moeten verpakken dat de ander het begrijpt op zijn eigen manier.

Een heel goede manier is je boodschap verpakken in de vorm van een metafoor waarin je vertelt over de ervaringen van jezelf of van anderen.

Het is dus belangrijk goed te letten op de reactie (feedback) van de ander. Als je feedback terug krijgt waaruit blijkt dat de ander je niet heeft begrepen dan moet je het op een andere manier zeggen.

Daarom is het van groot belang om elkaar veel feedback te geven zodat het veel makkelijker wordt om te ontdekken hoe we dingen beter kunnen doen en welke dingen we beter niet kunnen doen.

Zelf ben ik heel benieuwd naar wat men vindt van mijn aanpak en deze website. Van alle feedback die ik krijg leer ik veel en snel hoe het beter kan, waardoor ik meteen mijn voordeel doe en mensen weer beter van dienst kan zijn. Een win win situatie.

Als jij een bijdrage wilt leveren aan deze win win situatie stuur mij een email met daarin jouw feedback. Als dank ontvang jij de roem.

 

Hoe geef je het beste feedback?

Omdat feedback geven heel belangrijk is, geef je op de volgende goede manier iemand opbouwende feedback.

De eerste stap is om iemand in het algemeen te zeggen wat deze persoon goed heeft gedaan. Er gaan immers altijd wel een paar dingen goed. Vervolgens zeg je deze persoon wat hij of zij beter had kunnen doen. Tenslotte eindig je met iets aan te geven wat jij in het bijzonder goed gedaan vond.

Op deze manier geef je iemand opbouwende kritiek op een positieve manier waarbij de persoon in zijn waarde gelaten wordt en toch leert hoe het beter kan.

Bij NLP heerst de opvatting dat er geen mislukking of falen is. Er is slechts een resultaat. Elk resultaat wordt als feedback beschouwt.

Wanneer je dus elk goed of fout resultaat van jouw gedrag of handelen in de vorm van feedback ziet en niet als falen, dan kun je je alleen nog afvragen hoe lang het duurt voordat je datgene wat je wil leren geleerd hebt.

Het antwoord op deze vraag is dan dat het afhangt van welke studiemiddelen je gebruikt en welke mensen je helpen bij het leren.

Wanneer jij effectiever wilt communiceren en beter om wil leren gaan met andere mensen vraag dan nu een gratis strategiesessie aan voor de NLP Practitioner Opleiding.

 

 


 

Ga terug van Uitstekende Communicatie naar de Homepage